Vad betyder ADHD, AST, RSD?

Vi har sammanställt orden och akronymerna kring NPF och bett läkare och experter att definiera dem, har du förslag på ord eller begrepp vi bör lägga till? Maila oss så lägger vi till en förklaring till det här!

Thesauraus

 • ADHD

  Attention Deficit Hyperavctivity Disorder – en utbredd, ihållande och försämrande neuroutvecklingsdiagnos.

 • Empowement

  Processen att bli starkare och mer självsäker, särskilt när det gäller att kontrollera sitt liv och hävda sina rättigheter.

 • Självförmåga

  En individs tro på sin förmåga att agera på de sätt som är nödvändiga för att nå specifika mål.

 • Polypharma

  När en person stpr på tre eller flera olika mediciner för olika tillstånd samtidigt faller de under kategorin Polyfarma.

 • Multisjuklighet

  En individ som lider av tre eller flera olika tillstånd samtidigt.

 • Ortorexia

  Ett ohälsosamt fokus på träning och att äta hälsosam mat som leder till negativa konsekvenser.

 • Samsjuklighet

  Uppfylla diagnoskriterierna för två eller flera psykiatriska störningar, till exempel ADHD och missbruksstörningar (SUD).

 • ADD

  Attention Deficit Disorder – ADHD utan (extern) hyperaktivitet/impulsivitet.

 • AST

  Autismspektrumstörning. Alla autistiska diagnoser på spektrumet från Asperger till den svåraste presentationen av autism.

 • Heterogenitet

  ADHD ADD kan vara väldigt olika saker för olika personer och du kan ha mer av en ADHD-profil i en del av ditt liv och vara mer ADD-lik under andra perioder.

 • SUD

  Missbruksstörningar, dvs beroende eller beroende av alkohol, nikotin eller droger.

 • KBT

  Kognitiv beteendeterapi. Fokusera på hur tankar, övertygelser och attityder påverkar känslor och beteende.

 • DBT

  En utveckling av KBT med fokus på att förstå acceptera och hantera känslor och känslor.

 • IUD

  Hormonspiral.

 • NPF

  Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, ADD, autism, tics, Tourettes, Intellektuell funktionsnedsättning etc.)

 • Exekutiva funktioner

  Hjärnans färdigheter på hög nivå för kontroll och koordinering av våra beteenden.

 • RSD

  Avstötningskänslighet Dysfori – Intensiv rädsla för verklig eller inbillad avstötning.
  Se blog om RSD här.

 • ADHD-coaching

  Ett komplement till traditionell sjukvård för att bygga konkreta färdigheter och verktyg för bättre vardagsfunktion och ADHD-kontroll. Läs mer om coaching med Letterlife.

 • PMDS

  Premenstruell dysforisk störning – Den allvarliga och invalidiserande formen av PMS. Försämrade symtom på fysiska och/eller känslomässiga symtom associerade med menstruationscykeln som påverkar livskvaliteten.

 • PMS

  Premenstruellt syndrom – Fysiska och känslomässiga (humör)symtom relaterade till lutealfasen (dagar eller vecka) före menstruation.