ADHD & RSD: Följ med oss på en emotionell resa

ADHD är en diagnos som påverkar miljoner människor och deras anhöriga runt om i världen varje dag. Men även om ADHD ofta kopplas till symtom som impulsivitet, hyperaktivitet och ouppmärksamhet, så är de känslomässiga och kognitiva utmaningar ofta minst lika påtagliga för oss som lever med ADHD. En av de här utmaningar som ofta ligger lite utanför ADHD-diagnosen kallas Rejection Sensitivity Dysphoria (RSD), och är ett begrepp som myntats av den fantastiska forskaren och psykologen Professor Russell A. Barkley. I den här bloggen kommer jag sätta ljuset på känsloreglering, en ofta förbisedda aspekt av ADHD, i alla fall när det kommer till de diagnostiska kriterierna.

ADHD – Ofta mer än vad ögat ser

Det tränade ögat och flickor och kvinnor med ADHD har länge vetat vad forskning och klinisk praxis nu så sakteliga börja plocka upp: nämligen att ADHD är mer än koncentrationssvårigheter och rastlöshet. I verkligheten är ju ADHD ett ytterst mångfacetterat tillstånd som sträcker sig långt bortom de diagnostiska kriterierna. Letterlife är starkt influerat av Russell Barkleys teorier om att ADHD bäst förstås inom ramen av nedsatta exekutiva funktioner såsom självorganisering, självreglering och känslomässig självkontroll.

Eftersom ADHD kan ta sig så olika uttryck hos varje enskild person kan på ytan helt olika beteenden och symtom uppstå utifrån samma underliggande svårigheter För vissa visar sig ADHD kanske framför allt som ouppmärksamhet, men svårigheter att bibehålla fokus och slutföra uppgifter. För andra är hyperaktivitet och impulsivitet mer påtagligt och man tar risker och får kanske problem i sociala situationer.

Vad är Rejection Sensitivity Dysphoria (RSD)?

Bland de många olika utmaningar som är förknippade med ADHD så sticker RSD särskilt ut bland flickor och kvinnor. Begreppet som myntades av Barkley för många år sedan, beskriver att många barn och vuxna med ADHD upplever väldigt intensiva känslomässiga reaktioner när de känner sig kritiserade, får negativ uppmärksamhet eller känner sig utsatta i sociala situationer. RSD är ingen formell diagnos, utan snarare ett begrepp som beskriver just de kraftiga känslomässiga reaktionerna som många med ADHD upplever när de känner sig ifrågasatta eller avvisade.

Självklart är RSD inte unikt för ADHD, men enligt Dr. Barkley verkar det vara särskilt vanligt bland ”neurodivergenta” människor i alla åldrar. Den som lider av RSD kan ofta känna sig överväldigad och som ”kidnappad” av känslor av ensamhet, sårighet, sorg, frustration eller ilska som svar på sådant som uppfattats kritiskt eller avvisande, även om det är helt oavsiktligt eller uppfattas som en ”liten sak” av andra. Andra kan känna att återkommande kraftfulla känsloreaktioner är rätt oproportionerliga och till slut helt utmattande. Resultatet blir då att de distanserar sig eller drar sig undan vilket såklart blir till en dyster självuppfyllande profetia för personen med ADHD och RSD.

Hur hänger ADHD och RSD ihop?

En stor del av Dr. Barkleys arbete betonar att personer med ADHD kan ha svårare än andra med sin känslomässiga självreglering. Det leder till starka (överdrivna?) reaktioner på kritik eller avvisning. Har man dessutom andra svårigheter i sina exekutiva funktioner hamnar man inte sällan just i missförstånd, och svårigheter i sociala situationer. Något som ytterligare ger bränsle åt den känslomässiga bergochdalbanan. Slänger vi sen ner lite svängande kvinnliga könshormoner i mixen brukar den perfekta stormen kunna vara ett faktum. För naturligt flickor och kvinnor med PMS, ADHD och RSD kan vardagen bli ett veritabelt ”clusterfuck” av oregerliga känslor, missförstånd, havererade relationer och sjunkande självkänsla.

Finns det något att göra åt RSD?

Ja, självklart, och precis som med så mycket som handlar om ADHD och psykisk hälsa börjar det med självinsikt och en vetskap om att RSD är en verklig och giltig del av ADHD för många flickor och kvinnor. Och, viktigast av allt, att du absolut inte är ensam om dessa upplevelser. Dessutom kan kognitiv beteendeterapi (KBT) ge dig värdefulla verktyg för att hantera RSD genom att identifiera och utmana negativa tankar om vad andra kan tänka och hur du tolkar andras beteenden. Genom att ifrågasätta vad du uppfattar som kritik eller avvisande beteenden hos andra kan du ta kontroll över, och minska kraften i, dina känslomässiga reaktioner. Många flickor och kvinnor tycker att nätverk som till exempel vårt Letterlife Community har varit helt avgörande för att få kontroll över sin RSD. Genom att dela dina erfarenheter med andra som verkligen förstår vad du upplever kan du få djupare självinsikt och uttrycka känslor och erfarenheter i ord som gör att dina vänner och familjemedlemmar får lättare att förstå och stötta dig. Det fina med digitala communitys som Letterlife är ju också att den finns där för dig 24:7 och erbjuder förståelse, empati och vägledning just precis när du behöver det som mest.

Så, för att sammanfatta: Det är viktigt att vi kommer ihåg att ADHD är så mycket mer än koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Flickor och kvinnor med ADHD kämpar dagligen med komplexa utmaningar som påverkar deras känslomässiga, psykiska och fysiska hälsa. Genom att lyfta det viktiga arbete som Dr. Russell Barkley gjort kan vi alla bli en del av en rörelse mot ett mer inkluderande och empatiskt samhälle för att alla flickor och kvinnor med ADHD och RSD ska få den förståelse och det stöd de förtjänar.

Vill du vara en del av ett stödjande och stimulerande sammanhang för flickor och kvinnor med liknande utmaningar som du?

Vill du öka medvetenheten, minska stigmat och hjälpa andra med ADHD och RSD, att hitta de resurser och stöd de behöver?

Då tycker jag att du ska kolla upp Letterlife Community och genom samskapande ge nya möjligheter för forskning och stöd för alla flickor och kvinnor med ADHD! Samt läsa vår blogg om hormoner.

Senaste
  • Blogg

Användarberättelse från grundaren av instagramkontot @adhdbikt

Jag är en kvinna som snart fyller 36 år och som lever tillsammans med min sambo sedan 10 år tillbaka och våra två döttrar, en 4-åring och en 4-månaders bebis. Jag hade bra betyg i både grundskola och gymnasiet och har pluggat vidare på högskolan. Jag visste vad jag ville och att jag behövde få […]

Movement is important for us living with ADHD
  • Blogg

Om kraften i rörelsen

Jag sitter och gör lite research inför en föreläsning jag ska ha om ADHD och träning, och snubblar över några studier som slungar mig trettio år tillbaka i tiden. Till högstadiet och gymnasiet. Det jag läser gör mig både rörd och stolt. Över den lilla tjejen som var jag och hur hon vände en omöjlig […]

Overthinking is common with ADHD, but there are ways to improve.
  • Blogg

Överanalyserande – sluta skapa problem som inte finns!

Just “övertänkande” eller “överanalyserande” verkar vara särskilt vanligt bland flickor och kvinnor med ADHD och AuDHD. Och det skapar ofta ett otroligt lidande. Den här bloggen handlar om övertänkande, ältande och vad du själv kan göra för att förbättra din mentala flexibilitet genom att utmana din ADHD-hjärnans rädslor för ett hotande kaos. Får du ofta […]