Lotta Borg Skoglund

Medgrundare och  Medical Director på Letterlife

Lotta är överläkare i psykiatri och allmänmedicin samt docent i psykiatri vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Litteratur & Kliniskt Arbete
Lotta är en kliniskt aktiv läkare och mycket engagerad i att förbättra vården genom ett aktivt brukarperspektiv och samarbete med Spetspatienter och patientorganisationer.

Hon är författare till sex populärvetenskapliga böcker som har översatts internationellt och innehar flera förtroendeuppdrag inom nationella myndigheter, ideella organisationer och patientföreningar. Lotta är en aktiv förespråkare för ett holistiskt, och evidensbaserat fokus på psykisk hälsa, mångfald och kvinnors rättigheter. Hon är även medgrundare av Letterlife.

25 år klinisk erfarenhet av ADHD

Litteratur om ADHD

Medgrundare till Letterlife

Forskning

Hennes vetenskapliga arbete fokuserar på ADHD och samsjuklighet med bland annat beroende och känslomässig instabilitet samt på könsskillnader och hormonella faktorer kopplade till ADHD. Lotta leder en tvärvetenskaplig, kliniskt fokuserad forskargrupp med psykiatriker, psykologer, gynekologer, barnmorskor och sociologer som utforskar hur könshormoner, hormonella preventivmedel och sexuell hälsa hänger ihop med ADHD-symtom och psykisk hälsa hos flickor och kvinnor. Läs Lottas Doctoral Thesis.

Läs mer om Lottas forsknining här.

Read Lottas Articles
  • Blogg

ADHD & RSD: Följ med oss på en emotionell resa

ADHD är en diagnos som påverkar miljoner människor och deras anhöriga runt om i världen varje dag. Men även om ADHD ofta kopplas till symtom som impulsivitet, hyperaktivitet och ouppmärksamhet, så är de känslomässiga och kognitiva utmaningar ofta minst lika påtagliga för oss som lever med ADHD. En av de här utmaningar som ofta ligger […]

  • Blogg

ADHD 24:7 – Psykisk hälsa och livsbalans

Blogg av Lotta Borg Skoglund Mellan tre och nio procent av alla barn och vuxna världen över har så stora svårigheter med hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet att de uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos. Eftersom ADHD är en såpass vanligt förekommande diagnos är det många som begår misstaget att tänka att det nog inte kan inte […]

  • Blogg

”Jag tål inte hormoner!” – ADHD, Piller och Depression

Blogg av Lotta Borg Skoglund Vår forskningsgrupp, GODDESS ADHD (Gender-informed research to Overcome Diagnostic Delay and Emotional Dysregulation through Self-awareness and Self-efficacy in female ADHD), brinner för att öka kunskapen om hur hormoner och psykisk hälsa hänger ihop hos kvinnor genom hela livet. Den här bloggen är en sammanfattning av vår senaste studie ”Hormonal Contraceptive […]