Lotta Borg Skoglund

Medgrundare och  Medical Director på Letterlife

Lotta är överläkare i psykiatri och allmänmedicin samt docent i psykiatri vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Letterlife co-founder Lotta Borg Skoglund MD PhD
Litteratur & Kliniskt Arbete
Lotta är en kliniskt aktiv läkare och mycket engagerad i att förbättra vården genom ett aktivt brukarperspektiv och samarbete med Spetspatienter och patientorganisationer.

Hon är författare till sex populärvetenskapliga böcker som har översatts internationellt och innehar flera förtroendeuppdrag inom nationella myndigheter, ideella organisationer och patientföreningar. Lotta är en aktiv förespråkare för ett holistiskt, och evidensbaserat fokus på psykisk hälsa, mångfald och kvinnors rättigheter. Hon är även medgrundare av Letterlife.

25 år klinisk erfarenhet av ADHD

Litteratur om ADHD

Medgrundare till Letterlife

Forskning

Hennes vetenskapliga arbete fokuserar på ADHD och samsjuklighet med bland annat beroende och känslomässig instabilitet samt på könsskillnader och hormonella faktorer kopplade till ADHD. Lotta leder en tvärvetenskaplig, kliniskt fokuserad forskargrupp med psykiatriker, psykologer, gynekologer, barnmorskor och sociologer som utforskar hur könshormoner, hormonella preventivmedel och sexuell hälsa hänger ihop med ADHD-symtom och psykisk hälsa hos flickor och kvinnor. Läs Lottas Doctoral Thesis.

Läs mer om Lottas forsknining här.

Read Lottas Articles
  • Blogg

Kvinnor med ADHD i klimakteriet

Låt oss titta närmare på kvinnor, ADHD och klimakteriet. Och utforska vilka nya utmaningar och kanske positiva effekter vi kan förvänta oss. Vad är klimakteriet? Eftersom klimakteriet inte till närmelsevis fått den uppmärksamhet det förtjänar börjar vi med att djupdyka i vad det här naturliga tillståndet i en kvinnas liv egentligen är. Under mellan 4 […]

ADHD och alkohol. Genetiska riskfaktorer och belöningssysem
  • Blogg

  • Blogg

ADHD och alkohol – Vad gäller?

Enligt forskningen är ADHD en riskfaktor för problem med beroende av alkohol och andra droger. Men vad betyder det och vad menas med ökad risk egentligen? Och vad beror den ökade risken på?  Handlar det om att man får så mycket negativ uppmärksamhet under uppväxten, eller om att man som vuxen självmedicinerar mot rastlöshet och […]

  • Blogg

ADHD 24:7 – Psykisk hälsa och livsbalans

Blogg av Lotta Borg Skoglund Mellan tre och nio procent av alla barn och vuxna världen över har så stora svårigheter med hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet att de uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos. Eftersom ADHD är en såpass vanligt förekommande diagnos är det många som begår misstaget att tänka att det nog inte kan inte […]