ADHD 24:7 – Psykisk hälsa och livsbalans

Blogg av Lotta Borg Skoglund

Mellan tre och nio procent av alla barn och vuxna världen över har så stora svårigheter med hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet att de uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos. Eftersom ADHD är en såpass vanligt förekommande diagnos är det många som begår misstaget att tänka att det nog inte kan inte vara så särskilt allvarligt eller att

”det verkar som om varenda kotte har en släng av ADHD nuförtiden”.

Få saker är faktiskt längre från sanningen.

Faktum är att de individer som uppfyller kriterierna för de här fyra bokstäverna A, D, H, D kommer att utan rätt förklaringsmodell, korrekt diagnos och adekvat stöd och behandling, ha en förkortad förväntad livslängd. En förkorkortad livslängd på åtta till tretton år jämfört med personer av samma ålder, kön och socioekonomiska bakgrund! ÅTTA till TRETTON ÅR!!!

Så nej, ADHD är INTE något som vi bör ta så särskilt lätt på. Tvärtom, kan denna diagnos ha allvarliga konsekvenser för dem som är drabbade.

Men ljuset i tunneln på den här dystra utsikten är att i princip alla de problem som följer med odiagnostiserad och obehandlad ADHD kan förebyggas om ADHD upptäcks i unga år. Och när vi skräddarsyr stöd och insatser med just ADHD i åtanke.

Färre diagnostiserade kvinnor

Det är en väl etablerat sanning bland ADHD-forskare världen över att tidig upptäckt, korrekt diagnostik och adekvat behandling ofta är helt avgörande för att förhindra den psykiska och kroppsliga samsjuklighet som är vanlig vid ADHD.

Problemet för flickor och kvinnor är dock att pojkar diagnostiseras både oftare och i yngre åldrar än dem. Det gör att pojkarna och män får ett försprång på flera år, när det gäller förebyggande hälsobefrämjande insatser.

Flickor förblir alltså oftare än pojkar odiagnostiserade under de viktiga tonåren.

Just den period av livet när könshormonerna aktiveras i samband med puberteten.

Även om det inte borde komma som någon överraskning att biologi behöver beaktas vid bedömning, diagnostik och behandling av psykiska tillstånd som till exempel ADHD. Så är detta faktiskt väldigt sällan fallet i dagens vårdpraxis.

Precisionshälsa för flickor och kvinnor verkar alltså ännu långt borta. Och idag finns det inga evidensbaserade hjälpmedel som tar hänsyn till de förutsägbara hormonella förändringarna som präglar en kvinnas hela reproduktiva liv.  

Kvinnors behov och sjukvård

Målet med Letterlife är att utveckla just precisionshälsan för flickor och kvinnor.

Genom att möjliggöra att varje kvinna själv kan samla in individuella, korrekta och objektiva hälsodata. Denna egendata, som ägs av kvinnan själv, kan sedan, utifrån varje kvinnas personliga önskemål, användas som underlag för det gemensamt beslutsfattande i kontakt med hälso- och sjukvården. Och för att skräddarsy egenvård avsedd för just flickor och kvinnor med ADHD och ADHD-liknande symtom.

Letterlifes långsiktiga mål är att vara en del av lösningen för att minska klyftan mellan kvinnors och mäns hälsa.

Vi är övertygade om att dessa långsiktiga mål och folkhälsovinster endast är möjliga att uppnå genom äkta samskapade från vård, forskning och patientrepresentanter. Därför är Letterlife inte utvecklat för utan av kvinnor med ADHD.

Och alla som lever med en psykiatrisk diagnos vet att psykisk ohälsa inte respekterar kontorstider eller tar ledigt. ADHD tar inte heller några långhelger eller ens lunchpaus. Att leva med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är att leva med denna verklighet dygnet runt, 24:7.

Precisionshälsa och precisionsmedicin

Men en människa är ju också så mycket mer än sin diagnos. Vi har alla våra unika styrkor och utmaningar. Saker som kanske skapar stress i någons liv, kan ge energi och balans för någon annan.

Alla hjärnor olika, och varje person har sin egen individuella funktionskarta som förklarar varför man kan fixa vissa saker med lätthet och andra i princip känns övermäktiga.   

Letterlife är byggt utifrån insikter om att stöd och behandling måste kunna anpassas efter denna personliga profil.

Det är ju egentligen det vi menar när vi pratar om precisionshälsa. Och även om det kan verka både logiskt och enkelt att uppnå, har verkligheten gång på gång visat att så inte är fallet.

Vill vi på allvar röra oss mot precisionshälsa och precisionmedicin behöver först och främst alla (du, dina vårdgivare, dina anhöriga, forskare och samhället i stort) tala samma språk.

Nästa steg blir att samla in så mycket och så exakt data om just dig. Och de saker som påverkar hur du mår och fungerar som möjligt.

Eftersom flickors och kvinnors ADHD-symtom, ADHD-mediciner, vardagsfunktion och psykiska mående påverkas av könshormonernas svängningar under livet och över varje menstruationscykel. Så måste denna information naturligtvis också vägas in i alla medicinska beslut som tas tillsammans med vården i syfte att uppnå bättre livsbalans och hälsa.

ADHD-24:7-modellen

Vår ADHD-24:7-modell är ett försök att samla olika och individuella aspekter av hjärnan och övriga kroppens hälsa och livsbalans som påverkar vår möjlighet att leva ett gott och värdigt liv med psykisk hälsa. Oavsett om vi har en ADHD-diagnos eller inte.

Siffrorna 2 – 4 – 7 representerar just de olika övergripande områden i livet som är av betydelse för alla oss som strävar efter att leva ett så hälsosamt och meningsfullt liv som möjligt:

2 – Människan

Du, liksom alla andra människor, oavsett dina underliggande (o)förmågor och din psykosociala status, behöver:

 • Ett socialt sammanhang där någon känner dig, och där du tryggt kan uttrycka vad du tänker och känner utan att bli dömd.
 • En känsla av att vara en del av något som är större än dig själv, där det du gör har en mening och ett syfte, och där du känner att du bidrar till en större gemenskap.

4 – Hjärnan

Din hjärna, precis som alla andra hjärnor, jobbar hela tiden med att bearbeta intryck från din omvärld och din egen kropp. Alla människor, och alla hjärnor, har sin egen unika ”funktionskarta” uppbyggd av individuella styrkor och utmaningar i hjärnans förmåga att:

 1. Överblicka, planera, organisera, strukturera och prioritera all den information du behöver för att hantera din vardag.
 2. Reglera dina känslor, energi- och aktivitetsnivåer, sömn, vakenhet och aptit.
 3. Filtrera, sortera och bortse från irrelevant information och störande intryck från omgivningen och den egna kroppen.
 4. Skifta fokus, starta, växla eller avbryta aktiviteter, prova något nytt när det du gör inte fungerar eller få stopp på negativa, ältande tankar som annars lätt kan förgifta din hjärna.

7 – Livet

Även om väl i princip alla idag vet hur viktigt det är att ta hand om sin kropp och sin hjärna genom att leva hälsosamt och balanserat. Så erkar det som att många med ADHD har orimligt svårt att få till och hålla i hälsosamma rutiner i livet.

Tyvärr får ju dessa svårigheter rätt snart långsiktiga konsekvenser. Och den åtta till tretton års förkortade livslängden som är förknippad med odiagnostiserad och obehandlad ADHD kan till stor del tillskrivas svårigheter kopplade till sju viktiga livsstilsfaktorer:

 1. Kost – På grund av svårigheter att känna av och reglera hunger och mättnad, hålla sig till regelbundna och hälsosamma måltider, och att stå ut med ett intensivt sug efter socker och kolhydrater. Kanske glömmer du att äta när du hyperfokuserar på något riktigt stimulerande, eller så äter för mycket eller för snabbt och måste hela tiden kämpa för att sluta äta när du väl har börjat?
 2. Träning – På grund av svårigheter att etablera hälsosamma och balanserade rutiner. Kanske kämpar du med att komma i gång med träning överhuvudtaget, kanske sätter du upp orealistiska mål för dig själv, blir uttråkad eller skadar dig om träningen blir till ett tvångsmässigt fängelse?
 3. Sömn – På grund av svårigheter att gå och lägga sig i tid, varva ner på kvällen eller komma upp ur sängen på morgonen. Kanske lider du av ytlig och orolig sömn eller så använder du sömn som en flykt- eller försvarsmekanism när livet känns överväldigande?
 4. Stress – På grund av konstant inre rastlöshet. Kanske har du svårt att koppla av även när du är ledig och får aldrig till någon ordentlig återhämtning? Kanske känner du dig jagad och stressad trots att det inte finns något som är brådskande eller viktigt att lösa just nu?
 5. Känslor – På grund av emotionell dysreglering och därmed svårigheter att få till och vårda betydelsefulla relationer i livet. Kanske lider du av känslighet för avvisning (Rejection Sensetivity Dysphoria, RSD) och låg självkänsla, eller av ensamhet eftersom du blir så socialt utmattad på grund av nedsatta exekutiva funktioner?
 6. Beroendebeteenden – På grund av svårigheter att sluta röka, dricka ”lagom” mycket alkohol, drogbruk eller problematiskt spelande. Kanske kan du inte kontrollera din skärmtid, är ”arbetsnarkoman” eller slösar bort värdefull återhämtning eller familjetid på sociala medier?
 7. Ekonomi – På grund av svårigheter med ekonomiskt beslutsfattande. Kanske har du svårt att komma ihåg att betala dina räkningar i tid, får betalningsanmärkningar eller ägnar dig åt impulsivt online-shoppande?

Connect the dots!

När du har kartlagt dig själv och din unika profil enligt ADHD 24:7-modellen blir det plötsligt möjligt att upptäcka dagliga variationer. Och hur naturliga svängningar i dina hormoner påverkar ditt vardagsfungerande, dina rutiner och din livskvalitet.

Ett första steg kan vara att bara belysa var du befinner dig exakt just nu. Och hur du skulle vilja att det var, ditt drömscenario för de livsstilsfaktorer som är viktigast för just dig.

Genom att dagligen registrera och följa hur dina 24:7-värden påverkas av dina hormoner, dina mediciner eller av andra omgivningsfaktorer. Då kan vi ofta ganska snart börja skönja intressanta och unika mönster i ditt vardagsfungerande.

Vi kan sen använda oss av detta mönster (dina individuella hälsodata) för att förstå hur olika delar av ditt liv hänger samman och påverkar varandra.

Kunskap är Makt!

Vår förhoppning är att du, när du förstår mer om varför du känner som du känner och gör som du gör, och hur olika delar av ditt liv är sammanlänkade, kommer att känna dig stärkt och motiverad att så sakteliga börja jobba mot en bättre hälsa och livskvalitet.

Mottot ska alltid vara att:

a) förändra de saker som är viktigast för dig och som har störst potential att förbättra din hälsa och livskvalitet och

b) förändra sådant som är inom din kontroll och acceptera sådant som du inte kan påverka.

Vikten och kraften av självkännedom och självmedkänsla i den här typen av livsviktiga processer kan inte överdrivas. Genom effektiv och målinriktad egenvård kommer du förhoppningsvis kunna ta en mer aktiv roll i att förbättra din fysiska och psykiska hälsa.

I bästa fall kommer denna ökade förståelse och medkänslan för dig själv påverka även dina relationer positivt. Och göra dig mindre beroende av hälso- och sjukvården.

Kom igång!

24:7-modellen är ingen magisk lösning eller en quick fix.

I slutändan kommer du vara den enda som kan påbörja och göra det här viktiga och tidvis hårda arbetet.

Men bara det att du vet varför vissa saker kan vara svårare för dig än för andra som inte har ADHD brukar kunna tippa över motivationen i positiv riktning.

Och när du sen, ganska snart upptäcker de första små, men tydliga tecknen på framsteg, lovar jag dig att du kommer att tycka att det är värt det.

För att lära känna sig själv och sin unika hjärna på det här enkla sättet är verkligen både intressant och stärkande!

Senaste
Mother and ADHD teen girl daughter having communication problems
 • Blogg

Mamma till en tonårsdotter med AuDHD

Moderskapet ser inte likadant ut för alla. När du har en tonårsdotter med ADHD eller autism kan du behöva förbereda dig på en helt annan resa än en mamma till en dotter utan diagnos. I den här bloggen delar vi med oss av insikter från andra Letterlife-mammor till tonåringar med AuDHD, utforskar vanliga utmaningar och […]

Routines is the antidote to stressful vacation
 • Blogg

När ledighet är mer stressande än vardag

Does vacation bring feelings of stress and loneliness, rather than feeling exciting? Can’t you rely enough on your energy levels to take action, invite someone over for dinner, or suggest an outing? In this blog, you’ll get smart tips on habits and routines to use from our occupational therapist, Matilda Utbult. What’s your take on […]

Unique ADHD healthcare treatment
 • Blogg

Effektivt och personligt stöd oavsett diagnos

– vänta inte på att någon annan ska definiera dig!  Effektiv hantering av ADHD för kvinnor bygger på personlig vård, evidensbaserad behandling och självhjälp. I den här guiden beskriver vi strategier för att säkerställa att din behandlingsplan är anpassad efter dina unika behov. Och hur du kan ta kontroll även utan diagnos. För att förbättra […]