Vanliga Frågor

Vi utvecklar Letterlife tillsammans med patienter, läkare och forskare. Om du har några frågor kan du kontakta oss på [email protected]. Om du har frågor som rör behandling eller stöd för ADHD, se i appen för tillgång till experter och verktyg.

 • Är Letterlife en forskningsstudie?

  Nej, Letterlife är inte en forskningsstudie. Vi har även studier som vi utför och som vi samarbetar med, har du signat upp för Letterlife kan du få frågan om du vill delta i en forskningsstudie och då är det upp till dig om du vill delta eller inte.

 • Är ni bara för kvinnor?

  Vi hjälper alla och diskriminerar aldrig! Vi fokuserar på kvinnor för att det saknas forskning och evidensbaserade verktyg som är framtagna med kvinnospecifika behov som exempelvis hormoncykel i beaktning. Att följa sina symptom, livsstilsfaktorer och behandlingsprogram är viktigt för alla dock och vi välkomnar kvinnor, män och icke binära.

 • Är ni en vårdgivare?

  Nej, vi är ett digitalt verktyg för att följa sin egendata, vi behandlar inte någon diagnos.

 • Är ni ett journalsystem?

  Nej, vi är inte ett journalsystem. I håller högsta standard när det gäller data lagring, säkerhet och hur vi hanterar data, du kan läsa mer under vår Privacy Policy. Men vi journal för ej, behandlare som använder Letterlife journalför ej i vårt system utan använder sina befintliga journalsystem. När du delar din data med din behandlare så tar behandlare ansvar för att journalföra enligt deras policy och regelverk.

 • Erbjuder ni läkarbesök?

  Vi erbjuder coachsamtal med våra experter, vi har samarbete med privata kliniker, psykologer och coacher som använder Letterlife som verktyg både i egen regi och som underleverantörer till Letterlife.

 • Jag har problem med appen, vart vänder jag mig?

  Maila oss på [email protected]