Coaching, personligt och effektivt stöd för kvinnor med ADHD

Du är förmodligen redan smärtsamt medveten om hur din ADHD och dina hormoner lägger krokben för dig i livet. Kanske känner du också att vården inte riktigt når upp till det personliga och praktiska stöd du faktiskt behöver för att komma vidare. Då kan ADHD-coaching fungera som ett komplement till den behandling du får (eller inte får) inom sjukvården.

Är glaset alltid halvfullt?

Som läkare och forskare är mitt fokus att undersöka, identifiera och behandla psykiatriska problem och lidande baserat på en modell för olika diagnoser. En coach fokuserar i stället på att utveckla nya verktyg och strategier och baserat på personliga styrkor förbättra funktionen i vardagen. Även om hälso- och sjukvårdspersonal och coacher delar många grundläggande egenskaper såsom att utgå från ett gemensamt förtroende och samarbete, så jobbar vi med olika nivåer av de känslomässiga och kognitiva utmaningarna vid ADHD.

I den här bloggen ska vi titta närmare på fördelarna med ADHD-coaching, särskilt för kvinnor, med insikter hämnade från internationell erfarenhet där ADHD-coaching länge varit en självklar del av stödet för ADHD. Är ADHD-coachning något för dig, kan det innebära vinster även för sjukvården och varför fungerar coaching enligt oss på Letterlife?

Psykoedukation, det vill säga att man får kunskap om vad ADHD är och skapar för vardagsproblem, är en viktig del av det evidensbaserade stöd du har rätt till när du fått en ADHD-diagnos. Men bara kunskap och insikt får ju inte riktigt få saker gjorda, eller hur? I värsta fall sitter du kanske med mer kunskap om vad som inte fungerar i ditt liv. ADHD-coaching handlar om att först och främst göra de logiska kopplingarna mellan nuvarande sätt att fungera och sedan få praktiskt stöd för struktur, strategier och förändring.

Men ADHD-coaching kan aldrig ersätta, utan är tänkt att komplettera vårdens multimodala evidensbaserade behandlingsinsatser för ADHD (psykoedukation, kognitivt stöd och mediciner). Målet är att bygga upp praktiska verktyg för att förändra negativa beteenden och känslor.

Vad är ADHD-coaching?

ADHD-coaching är ett målmedvetet och strukturerat samarbete mellan dig och din coach där ni täcker av de viktigaste aspekterna i just ditt liv. Din coach utgår från evidensbaserade KBT-inspirerade metoder för livsstilsförändring. Motiverande Samtal (MI), mindfulness och ADHD 24/7-modellen ser till att ni alltid har fokus på att du har goda och meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning i livet. Och att alltid har koll på de viktigaste livsområdena vid ADHD; kost, motion, sömn, stress, känslor, beroenden och vardagsstruktur. Ert samarbete bygger på trygghet och respekt där ni båda har en aktiv roll, prioriterar pragmatiska lösningar och håller varandra ansvariga för de mål ni satt upp.

Vill du veta mer om ADHD coaching, var med på vårt webinar där vi berättar mer om det och du kan ställa frågor till mig och till en av våra coacher!

Vad är ADHD-coaching INTE?

ADHD-coaching ska inte användas i stället för, utan som ett komplement till vård. Coaching används för att få till det praktiska vardagsstödet som rekommenderas i riktlinjerna för ADHD och kan därför också avlasta vården. ADHD-coacher ställer inte diagnoser, behandlar inte till exempel depression eller ångest och ger inte råd om läkemedel eller psykoterapi.

Sammanfattningsvis kan ADHD-coaching vara ett personligt, och effektivt stöd för kvinnor med ADHD. I den bästa av världar är coaching en länk mellan dig som person och de insatser du får för din ADHD inom vården.

Läs mer om ADHD coaching hos oss på Letterlife här.

Senaste
Mother and ADHD teen girl daughter having communication problems
  • Blogg

Mamma till en tonårsdotter med AuDHD

Moderskapet ser inte likadant ut för alla. När du har en tonårsdotter med ADHD eller autism kan du behöva förbereda dig på en helt annan resa än en mamma till en dotter utan diagnos. I den här bloggen delar vi med oss av insikter från andra Letterlife-mammor till tonåringar med AuDHD, utforskar vanliga utmaningar och […]

Routines is the antidote to stressful vacation
  • Blogg

När ledighet är mer stressande än vardag

Does vacation bring feelings of stress and loneliness, rather than feeling exciting? Can’t you rely enough on your energy levels to take action, invite someone over for dinner, or suggest an outing? In this blog, you’ll get smart tips on habits and routines to use from our occupational therapist, Matilda Utbult. What’s your take on […]

Unique ADHD healthcare treatment
  • Blogg

Effektivt och personligt stöd oavsett diagnos

– vänta inte på att någon annan ska definiera dig!  Effektiv hantering av ADHD för kvinnor bygger på personlig vård, evidensbaserad behandling och självhjälp. I den här guiden beskriver vi strategier för att säkerställa att din behandlingsplan är anpassad efter dina unika behov. Och hur du kan ta kontroll även utan diagnos. För att förbättra […]