Åren går – ADHD består

Om (bristen på) forskning om ADHD hos äldre

Blogg av Lotta Borg Skoglund

Hur är det att plötsligt, som vuxen, inse att man levt hela sitt liv utan att förstå varför vissa saker alltid verkar bli fel? Varför andra människor gång på gång missförstår en och varför man inte bara gör allt det där som man vet att man borde göra? Min senaste bok Åren Går ADHD Består (Natur och Kultur 2023 Åren går, adhd består – Natur & Kultur (nok.se)) handlar om att få sin diagnos som vuxen och att leva och åldras med ADHD. Boken bygger på berättelser från mina patienter, aktuell forskning och mina egna kliniska erfarenheter.

Senaste tjugo åren har dock forskningen kring ADHD hos gått snabbt framåt och även om vi fortfarande har mycket kvar att lära oss om personer över 50 år med ADHD, så finns de här människorna mitt ibland oss. Och jobbar vi i vård, omsorg eller socialt arbete är sannolikheten hög att redan är våra patienter. Läs om vad vi vet och inte vet om ADHD hos medelålders och äldre vuxna i den här veckans blogg från Letterlife.

Hur vanligt är ADHD hos äldre?

Mellan 2 – 3 procent av alla över 65 år lever med ADHD. Men det är bara cirka 0,2- 0,5 procent som har en formell diagnos. Det betyder att det är många äldre som aldrig får en diagnos utmaningar som följt dem hela livet.

Vad kämpar den åldrande ADHD-hjärnan med?

Precis som för unga kämpar äldre med ADHD 24:7 (läs om 24:7 modeller för ADHD i en tidigare blogg här).  Hjärnan jobbar hela tiden med att navigera utifrån alla sinnesintryck från omvärlden och kroppen. Har du ADHD, får du kanske kämpa mer än andra med att överblicka, planera, organisera, strukturera och prioritera din vardag? Eller att reglera dina känslor, energi- och aktivitetsnivåer, sömn, vakenhet och aptit? Kanske är det svårt att filtrera, sortera och bortse från störande och oviktiga intryck eller att skifta fokus, starta, avbryta eller prova något nytt när det du gör inte fungerar längre?

Hur mår äldre med ADHD?

Äldre med ADHD har, precis som yngre, hög risk för både kroppslig och psykisk samsjuklighet och beskriver ofta sig själva som ensamma och utsatta. Det kan bero på att du, som många andra med ADHD har så himla mycket svårare att få till hälsosamma rutiner i livet kopplat till sju viktiga livsstilsfaktorer; kostvanor, fysisk aktivitet, sömn, stress, känslor, beroenden och ekonomi. Eftersom ADHD tar sig så olika uttryck hos olika personer behöver inte alla med ADHD ha svårt på alla områden.

Hur ställer man en ADHD-diagnos hos äldre?

Det finns en del som gör ADHD-utredningar av äldre vuxna lite kluriga. Till exempel krävs det ju att man ska ha haft symtom innan 12 års ålder och det kan vara svårt att hitta någon som fortfarande lever eller minns det. Men helt ärligt, är det rimligt etiskt att man inte ska få vård bara för att man inte kan hitta bevis på problem som funnits för över 60 år sedan? Sen kan det vara lurigt att skilja ADHD-symtom från sådant som också är vanligt vid minnessvårigheter eller demens. Knepet är oftast tidsfaktorn, dvs om personen alltid varit så här eller om det är symtom som dykt upp på äldre dagar. Det kan vara svårt att veta vad som är hönan och ägget när det kommer till kroppsliga och psykiatriska tillstånd som ju är vanligare just på grund av ADHD:n. För kvinnor kan symtom på östrogenbrist under klimakteriet, som problem med sömn, humöret, minnet och trötthet likna det man upplever hela livet med ADHD. 

Kan äldre få ADHD-medicin?

Det finns väldigt lite forskning om äldre och ADHD-medicin. Sandra Kooij, världsledande läkare och forskare inom ADHD hos äldre, rekommenderar precis som för yngre psykoedukation, läkemedel och praktiskt vardagsstöd. För ADHD-medicin visar den lilla forskning som finns god effekt även för äldre, men det saknas råd om både dosering och biverkningar. Kanske bör äldre ska ha lägre dos än yngre, eller så gör kroppslig samsjuklighet och andra mediciner ADHD-medicin olämplig. Biverkningar som nedsatt aptit, viktnedgång och sömnsvårigheter kan också vara allvarligare för äldre än för yngre.

Så summa summarum…

ADHD växer oftast inte bort och barn med ADHD växer upp till äldre med de svårigheter ADHD i alla åldrar innebär. Trots att 2 – 3 procent av alla över 65 år, statistiskt borde ha diagnos är det i bara cirka 0,5 procent som faktiskt har det. Mot bakgrund av det lidande och de samhällskostnader som odiagnostiserad ADHD innebär, är kunskap om äldre med ADHD viktig. Samhället kan fortsätta sätta huvudet i sanden men grund av hög livsstilsrelaterad samsjuklighet är många äldre med ADHD tyvärr redan våra patienter!

Referenser:

Kooij JJ, Michielsen M, Kruithof H, Bijlenga D. ADHD in old age: a review of the literature and proposal for assessment and treatment. Expert Rev Neurother. 2016 Dec;16(12):1371-1381. 

Torgersen T, Gjervan B, Lensing MB, et al. Optimal management of ADHD in older adults. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016;12:79–87.

Goodman DW, Mitchell S, Rhodewalt L, Surman CB. Clinical Presentation, Diagnosis and Treatment of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Older Adults: A Review of the Evidence and its Implications for Clinical Care. Drugs Aging. 2016 Jan;33(1):27-36.

Senaste
Mother and ADHD teen girl daughter having communication problems
  • Blogg

Mamma till en tonårsdotter med AuDHD

Moderskapet ser inte likadant ut för alla. När du har en tonårsdotter med ADHD eller autism kan du behöva förbereda dig på en helt annan resa än en mamma till en dotter utan diagnos. I den här bloggen delar vi med oss av insikter från andra Letterlife-mammor till tonåringar med AuDHD, utforskar vanliga utmaningar och […]

Routines is the antidote to stressful vacation
  • Blogg

När ledighet är mer stressande än vardag

Does vacation bring feelings of stress and loneliness, rather than feeling exciting? Can’t you rely enough on your energy levels to take action, invite someone over for dinner, or suggest an outing? In this blog, you’ll get smart tips on habits and routines to use from our occupational therapist, Matilda Utbult. What’s your take on […]

Unique ADHD healthcare treatment
  • Blogg

Effektivt och personligt stöd oavsett diagnos

– vänta inte på att någon annan ska definiera dig!  Effektiv hantering av ADHD för kvinnor bygger på personlig vård, evidensbaserad behandling och självhjälp. I den här guiden beskriver vi strategier för att säkerställa att din behandlingsplan är anpassad efter dina unika behov. Och hur du kan ta kontroll även utan diagnos. För att förbättra […]