”Jag tål inte hormoner!” – ADHD, Piller och Depression

Blogg av Lotta Borg Skoglund

Vår forskningsgrupp, GODDESS ADHD (Gender-informed research to Overcome Diagnostic Delay and Emotional Dysregulation through Self-awareness and Self-efficacy in female ADHD), brinner för att öka kunskapen om hur hormoner och psykisk hälsa hänger ihop hos kvinnor genom hela livet. Den här bloggen är en sammanfattning av vår senaste studie ”Hormonal Contraceptive Use and Risk of Depression Among Young Women With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.”

Det är ingen hemlighet att psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än män. Flickor och kvinnor med ADHD är en särskilt sårbar grupp där vi vet alldeles för lite om hur hjärnan och hormonerna samspelar. De här kunskapsluckorna är allvarlige eftersom kvinnor med ADHD har en så hög risk för samsjuklighet med till exempel ångest, depression och känslomässig instabilitet. Att vara o- eller feldiagnostiserad och att behandlas för andra tillstånd än för en underliggande ADHD är kostsamt, inte bara för kvinnorna själva utan även för samhället. En allvarlig konsekvens av ADHD hos flickor och kvinnor är nämligen att de, oftare än kvinnor utan diagnos, hamnar i sexuellt riskbeteenden och riskerar att bli utnyttjande, traumatiserade och att bli oönskat gravida och föda barn redan som tonåringar. Det är viktigt att inte bli mamma för tidigt i livet eftersom flickor och unga kvinnor då inte får samma möjligheter att skapa en stabil psykosocial grund för sig själva i livet. I Sverige har tonårsfödslar minskat från cirka 15% under 1970-talet till cirka 2% idag. I en av våra tidigare studier, där vi intervjuade barnmorskor på ungdomsmottagningar, visade det sig att unga kvinnor med ADHD hade svårt att ta till sig och agera på preventivmedelsrådgivning. I en annan studie såg vi att kvinnor med ADHD har sex gånger högre risk än kvinnor utan ADHD-kvinnor att bli tonårsmammor. Det är därför vi i den här studien ville utforska om kvinnor med ADHD, jämfört med icke-ADHD-kvinnor, blev deprimerade av sina preventivmedel.

Vi jämförde mer än 29 000 unga kvinnor med ADHD med över 760 000 kvinnor utan ADHD och såg att kvinnorna med ADHD som stod på p-piller hade mycket högre risk för depression. Faktum är att de med ADHD som använde kombinerade p-piller, som innehåller både östrogen och progesteron, hade en fem gånger högre risk för depression jämfört med kvinnor utan ADHD som inte hade p-piller. Det var ingen skillnad mellan kombinerade piller och mini-piller som bara innehåller progesteron, och därför tror vi inte att det är hormonerna i p-pillren som orsakar nedstämdheten. Dessutom innehåller ju många av de olika preventivmedlen samma hormoner. (Nästa vecka kommer en bloggspecial om olika östrogener, så håll utkik!). Nej, en mer rimlig förklaring är nog att man just på grund av sina ADHD-symtom oftare glömmer att ta sina p-piller och att hormonerna då svänger mer. Dessutom ökar ju risken för allt ifrån oregelbundna blödningar till att bli oplanerat gravid, vilket i sig kan leda till stress, ångest och depression om man är särskilt känslig. Många erfarna barnmorskor och gynekologer rekommenderar därför att kvinnor med ADHD använder spiral, p-stav eller p-spruta eftersom de inte bara är säkra och effektiva utan också leder till helt stabila hormonnivåer.

Så, sammanfattningsvis blir vår studie ytterligare en liten pusselbit i förståelsen om kvinnor, ADHD, hormoner och sexuell hälsa. Vi hoppas förstås att den här nya kunskapen kan komma både kvinnorna själva och vårdpersonal till godo och att den blir en del i ett delat beslutsfattande i vård och preventivmedelsrådgivning för kvinnor med ADHD.

Reference: Lundin C, Wikman A, Wikman P, Kallner HK, Sundström-Poromaa I, Skoglund C. Hormonal Contraceptive Use and Risk of Depression Among Young Women With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2022 Oct 28:S0890-8567(22)01894-9. doi: 10.1016/j.jaac.2022.07.847. Epub ahead of print. PMID: 36332846.


Bli Betaanvändare

Vi utvecklar Letterlife tillsammans med spetspatienter, kliniker och forskare. Bli en betaanvändare och forma framtidens Letterlife.