Connect
the dots

ADHD kan vara tufft. Att få rätt stöd, förståelse och verktyg behöver inte vara det. Bli en del av ett community dedikerat till att främja empowerment och egen vård för kvinnor med ADHD. Anmäl dig nu till vår väntelista och påbörja din resa mot empowerment.

🚀 Var först!

Spännande nyheter, du kan nu få tidig tillgång till vårt ADHD verktyg för kvinnor. Anmäl nu dig för en plats på väntelistan!

Vad kan du förvänta dig?

  • Gå med i ett engagerat community och få verktyg skräddarsydda för att hantera din ADHD.
  • Inget krångel, du svarar på några dagliga frågor och vi samlar automatiskt in din hälsodata.
  • Genom att analysera dina vanor, hormoncykel och data visar vi dig vad som fungerar för dig.

Registrera dig nu och äg din ADHD-resa!


Vanliga frågor om att vara Letterlife användare.

Jag vill inte ha en till psykolog, jag vill ha en chef!

Caroline, 38

Letterlife Betaanvändare

Det här verktyget bryter ny mark inom ett forskningsfält som har försummats allt för länge.

Anki Sandberg

Ordförande Attention ADHD

Att stötta individen i att hitta det som verkligen fungerar för dem – Det här är framtiden!

Sara Riggare

Expert på personvetenskap

Byggd av patienter och läkare

App på iPhone

Letterlife utvecklas tillsammans med ADHD-patienter, läkare, och forskare för att förbättra möjlighet till egenvård, och minska hälsorisker för kvinnor med ADHD.

  • Bygger på verklighetens egendata
  • Resurs- och kostnadseffektiv för alla
  • Sparar tid, pengar och liv

Kvinnor får ADHD-diagnos 4 år senare än män

Jämlika, evidensbaserade och resurseffektiva insatser är kärnan i all patientsäker och hållbar vård. Flickor och kvinnor med ADHD är en stor men undantryckt grupp som berättar om ett stort personligt lidande, många olika mediciner, hög risk för samsjuklighet och många vårdkontakter.

Trots att alltmer forskning visar hur förutsägbara hormonella svängningar i menscykeln är tydligt förknippade med negativa hälsoupplevelser, fortsätter vi att bortse från biologiska könsskillnader och utgå mannen som norm.

Vetenskapliga studier

Letterlifes forskargrupp, GODDESS ADHD, leds av Lotta Borg Skoglund MD PhD, Professor Lisa Berlin Thorell och Helena Kopp Kallner MD PhD med syftet att utvärdera hur datadriven och individspecifik information kan bidra till ett precisionsmedicinskt beslutsfattande, effektiva vårdprocesser och förstärkt egenvård för flickor och kvinnor med ADHD. Våra långsiktiga mål är att minska dagens ojämlika förutsättningar för god och hållbar hälsa. För att nå dit behöver vi minska tiden från symtom till rätt diagnos och behandling, begränsa den omfattande medicineringen och hindra utvecklingen av samsjuklighet hos flickor och kvinnor med ADHD. Vi tror att det bästa sättet att nå hit är att flickor och kvinnor själva, tillsammans med sina vårdkontakter ges möjlighet att kartlägga och förstå hur viktiga livsstilsfaktorer och hormoner hänger ihop med individuella ADHD-symtom. Då kan vi tillsammans skräddarsy stödinsatser, läkemedelsbehandling och preventivmedelsrådgivning med individens unika kognitiva profil i fokus.

Läs mer om våra vetenskapliga studier.